Wyniki badania sieci GSM900/1800 i UMTS


Zerwane połączenia? Brak zasięgu? Zakłócenia utrudniające rozmowę? Sprawdź na planie miasta, gdzie służby UKE wykryły niedoskonałości w funkcjonowaniu sieci komórkowych.

Dostępne są już wyniki badań sieci GSM 900/1800 i UMTS w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Kielcach, Krakowie, Trójmieście, Zielonej Górze, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Bydgoszczy, Szczecinie i Jeleniej Górze.

Jak zebrano prezentowane informacje? Badania prowadzone były w dwóch etapach, pierwsze we wrześniu 2009 roku, drugie w pierwszym kwartale 2010 roku. Pomiary wykonywano w godzinach wzmożonego ruchu w sieciach komórkowych, to jest między 15.00 a 19.00. Badano sieci czterech operatorów jednocześnie:

1. Polkomtela - sieć Plus,
2. Polskiej Telefonii Cyfrowej - sieć ERA,
3. Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel - sieć Orange,
4. P4 - sieć Play.

Telefony w samochodach pomiarowych pracowały w trybie automatycznego wyboru sieci. Mierzone były parametry:

● poziom odebranego sygnału RxLev dla GSM900/1800, decydujący o zasięgu sieci,
● poziom realizacji połączeń pod kątem blokowania i przerywania połączeń (NQA),
● badanie jakości transmisji mowy (PESQ).

Zgromadzone wyniki z kilku sesji pomiarowych zostały połączone dla poszczególnych miast i przeanalizowane pod kątem pokrycia miasta sygnałem telefonii komórkowej GSM900/1800 i UMTS oraz wykonanych połączeń telefonicznych.

Chcieliśmy, aby przygotowane mapy były czytelne dla zwykłych użytkowników komórek. Dlatego świadomie ograniczyliśmy liczbę prezentowanych danych. Na mapach można zobaczyć tylko te miejsca, w których nastąpiło zerwanie bądź zablokowanie połączenia.

W przypadku wskaźnika PESQ, określającego jakość połączenia, na mapach pozostawiono tylko te miejsca, gdzie wartość pomiaru była równa lub mniejsza od 3. Uzyskanie wartości poniżej 2,7 (czerwona kropka) świadczy o bardzo złej jakości przesyłanego sygnału, a od 2,7 do 3 może spowodować, że jakość głosu w słuchawce telefonu będzie kiepska (pomarańczowa kropka). 1. Szczecin
 2. Trójmiasto
 3. Olsztyn
 4. Białystok
 5. Zielona
  Góra
 6. Poznań
 7. Bydgoszcz
 8. Warszawa
 9. Łódź
 10. Jelenia Góra
 11. Opole
 12. Katowice
 13. Kielce
 14. Kraków
 15. Lublin
 16. Rzeszów

Powrót do strony głównej