połączenia zablokowane sieć ERA
połączenia zerwane sieć ERA
połączenia zablokowane sieć ORANGE
połączenia zerwane sieć ORANGE
połączenia zablokowane sieć PLUS
połączenia zerwane sieć PLUS
połączenia zablokowane sieć PLAY
połączenia zerwane sieć PLAY
połączenie NO SERVICE sieć PLAY